Revision

Från den 1:a november 2010 har revisionsplikten slopats för de mindre aktiebolagen. Om ditt aktiebolag uppfyller två av nedanstående kriterier behöver bolaget inte ha revisor:

- Årsomsättning högst 3 mkr

- Balansomslutning högst 1,5  mkr

- Högst 3 anställda


Hur kommer banker och externa kreditgivare att agera mot de företag som saknar revisor?
Förmodligen kommer de att kräva någon sorts granskningsrapport för att ge krediter.
Vad beträffar skattemyndigheten skulle det förvåna oss om de inte lägger mer fokus på granskning av företag som valt att inte ha revisor.
 

Hur ser kostnadsbilden ut för en revision?
En revision för ett mindre företag ligger i storleksordningen 7.000 - 15.000 kr brutto. Nettobeloppet blir 5.040 - 10.800 kr. Det är inte en summa som ska ha betydelse för företagets utveckling och konkurrenskraft. Tyvärr har nyttan av revision fallit bort i diskussionerna. Det viktiga för dig som företagare är att helt enkelt bedöma nyttan av revisionen jämfört med den kostnad du har för den.  

Vad är fördelarna med revisor?
Det är faktiskt så att ett aktivt revisionsarbete ger revisorn en unik kunskap och förståelse för sina klienters verksamhet och problem. Detta ger också revisorn möjlighet att vara en naturlig samarbetspartner i ekonomiska frågor gällande företaget och företagsägarna.

Vår syn på reglerna.
Vi tycker det är bra att den tvingande regeln om revision tas bort för Vi vill gärna att kunderna ska se nyttan av det revisionsarbete vi utför.

Varför ska ni anlita oss?
Vår ambition är att tillhandahålla en kostnadseffektiv revision och att hålla en nära kontakt med företaget och dess ledning för att kunna vara en bollplank i frågor som kan komma upp. Vi kommer också att tillhandahålla särskild granskning där så efterfrågas t ex vid kontakt med bank för upptagande av nya krediter.

Vi är kvalitetsäkrade genom:

Revisorns arbete kvalitetsäkras genom branschorganisationer, som i vårt fall är FAR.