Löneadministration                                                                    


Lönehantering tar mycket tid av företaget. Det blir inte heller lättare med att reglerna ständigt förändras. Det är också viktigt att det inte strular på något sätt.

Vi erbjuder följande tjänster inom löne- administrationsområdet:

 
- Löneberäkning

- Upprätta lönebesked som vi skickar till de anställda antingen via e-post eller i pappersform

- Upprätta utbetalningsunderlag för banken

- Upprätta skattedeklaration

- Hålla reda på intjänad/sparad semester

- Upprätta kontrolluppgifter

- Upprätta arbetsgivarintyg när anställning upphör


Välkommen att höra av dig så kan vi se hur vi kan hjälpa ditt företag