AFFÄRSIDEN                                                                                          

 
Börja med att jobba på din affärside.

Företagets affärsidé beskriver vilken marknad/vilka kunder du riktar dig till. Den beskriver också vilket behov du tänker tillfredsställa hos kunderna med dina produkter/tjänster. Du tittar också på dina konkurrenter och jämför deras styrka och kompetens med din.
 

Produkten/tjänsten

 1. Vad erbjuder jag kunden att köpa?
 2. Varför ska kunden köpa av mig?
 3. Vilken prisnivå ska jag ha?
 4. Är min produkt/tjänst unik?

Marknad/kunder

 1. Vem är kunden?
 2. Var finns kunden?
 3. Hur många möjliga kunder har jag?
 4. Hur mycket köper kunden?
Konkurrenter
 1. Vilka konkurrenter har jag?
 2. Vad gör jag bättre än mina konkurrenter?
 3. Vad är mina konkurrenter bättre på än vad jag är?
 4. Kan jag bli bättre än dom?
Du som företagare
 1. Har jag tillräcklig kunskap/erfarenhet av branschen?
 2. Har jag tillräckligt med kunskap av företagande?
 3. Har jag kompetenta rådgivare som jag kan vända mig till med frågor?
 4. Klarar min privatekonomi uppstarttiden?
 5. Klarar min familj den omställning det innebär när jag blir företagare? Initialt kommer all min tid att tas upp av företagandet.
 6. Klarar jag av att mobilisera kraft om jag har motgångar?
 7. Hur ser mitt personliga nätverk ut? Finns det personer där jag kan ha nytta av i mitt företagande?
 8. Klarar jag av det här ensam eller behöver jag en kompanjon?

Företaget

Varför behövs mitt företag på marknaden?